EASYCAST Streaming technieken

synchroon audio op uw audiotour met uw eigen Smnartphone

Lokale Streamer opstelling

De Streaming functie biedt de optie, om synchroon met de getoonde video mee te luisteren.

Dit kan een z.g. 'Looping' video zijn, maar ook een video, die via een knop of een touchscreen is gekozen (Audio follows Video).


De stream kan meerdere talen bevatten (tot max 6 talen).

Heeft u op uw Smartphone de gewenste taal gekozen, dan zal de stream ook in uw taal te beluisteren zijn.


De mediaplayer geeft een opdracht aan de streamer, alle beschikbare talen, die bij specifieke video's horen, te streamen.

De Streamer is aangesloten op de lokale Server, die op zijn beurt zorgt voor de sreaming over het WiFi netwerk.

Advies is ook de mediaplayer op het vaste netwerk (LAN) aan te sluiten, i.p.v. via WiFi.


De mediaplayer kan - mits dit een BrightSign player is - direct bij het beeldscherm of projector worden geplaatst, terwijl 1 of meerdere streamers simpelweg in de technische ruimte kunnen worden geplaatst.

De communicatie onderling geschiedt via UDP opdrachten.


We adviseren gebruik te maken van de BrightSign players. Heeft u geen BrightSign player,  maar wel een player, die via GPIO kan werken, dan zal ook de Streaming box in de directe nabijheid van de mediaplayer moeten worden geplaatst.


Synchroon audio luistteen met EasyCast audiotour

Streamer opstelling met Cloud Server

De Streaming functie biedt dezelfde opties als bij de lokale Server.

De standaard audio tour werkt direct vanuit de Cloud Server.

De audio streams, die bij de verschilende video's horen, worden vanuit een kleine lokale Server verzorgd.

Dit is, om de synchroniteit te waarborgen.

Er kunnen meerdere Streamers op de Mini Server worden aangesloten.

Dit gebeurt meestal via een netwerk hub (LAN Switch), die op de Router is aangesloten.

Advies is, ook de mediaplayer op deze LAN Switch aan te sluiten, i.p.v. via WiFi.