USB DEVICES


USB Devices zijn gemaakt voor het aansturen van Brightsign mediaplayers via de USB poort.

Met de Keyboard functies maakt u zo een interctieve omgeving.

GPI naar USB Interfaces

Met deze unit kunt u de GPI functies toekennen aan de Brightsign players zonder GPIO poorten, zoals de LS423 en LS424.

Ook kunt u zo de GPI poorten uitbreiden op players met een USB poort, zoals de HD10xx, XD10xx en XTxx series.

De USB unit genereert keyboard codes resp. a t/m p.


U kunt zowel gebruik maken van de UP en de DOWN actie (maak en verbreek moment). Bij de UP functie genereert de unit de code a t/m p en bij de Down actie geeft hij een 0 (nul).

De UP + DOWN functie gebruikt u bij bijvoorbeeld een audio of video fragment, waarbij het fragment speelt gedurende het indrukken van een knop en zoadra de knop wordt los gelaten, stopt het fragment.

U hoeft de DOWN functie niet te gebruiken.


Sluit de USB kabel aan op de beschikbare USB poort van de player. De schakelaars (of andere maakcontacten) sluit u aan op de Phoenix connector(en).

Gebruik de Keyboard functie in BrightAuthor.


U kunt meerdere devices aansluiten via een USB hub.


ZAV-BR-GPI-USB-4

GPI naar Keyboard functie voor max. 4 GPI's en 1 X 5V/100 mA continue.


ZAV-BR-GPI-USB-9

GPI naar Keyboard functie voor max. 9 GPI's en 1 X 5V/100 mA continue.


ZAV-BR-GPI-USB-14

GPI naar Keyboard functie voor max. 14 GPI's en 1 X 5V/100 mA continue.


ZAV-BR-GPI-USB-19

GPI naar Keyboard functie voor max. 19 GPI's en 1 X 5V/100 mA continue.